Hinke Fongers koopt Het Kapittel en Het Arsenaal

Tilburg, maart 2017 – Met de wooncomplexen Het Kapittel en Het Arsenaal in Tilburg koopt Hinke Fongers Beheer 83 appartementen in het centrum van Tilburg. Het Kapittel is onderdeel van het grotere plan Het Clarissenhof welke op dit moment wordt gerealiseerd aan de noordkant van het centraal station. Planning is dat dat woningen in Q2 van 2018 worden opgeleverd. Binnenkort kunt u op www.hetkapittel.nl meer informatie vinden over de mogelijkheden. Het Arsenaal wordt gerealiseerd aan de Magazijnstraat te Tilburg, tussen het centraal station en het Pieter Vredeplein. Planning voor dit gebouw is oplevering in Q4 2018.